Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Mellansverige är en samverkan mellan Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län.

Karta över Mellansverige.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Mellansverige är en samverkan mellan Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Kommande event

26
tisdagseptember 2023

Good Clinical Practice (GCP) kurs, Uppsala Clinical Research (UCR)

För att möta myndigheternas krav gällande prövarens kompetens i kliniska prövningar anordnar UCR utbildning i ICH-GCP. Kursen vänder sig till prövare och forskningssjuksköterskor.

21
tisdagnovember 2023

Good Clinical Practice (GCP) kurs, Uppsala Clinical Research (UCR)

För att möta myndigheternas krav gällande prövarens kompetens i kliniska prövningar anordnar UCR utbildning i ICH-GCP. Kursen vänder sig till prövare och forskningssjuksköterskor.

Lokala noder

Forum Mellansverige forskningsstöd utgörs av lokala noder som är placerade i sjukvårdsregionens sju regioner. De lokala noderna erbjuder dig som är verksam inom klinisk forskning personligt stöd och rådgivning. Besök din regions lokala nod för att ta reda på vilket stöd du kan få.

Vit pil

Statistik kliniska studier

Forum Mellansverige samlar in och redovisar data över pågående kliniska studier i sjukvårdsregionen.

Vit pil

Nyheter

Region Norr
 • Statistik människor analyserar_ideer

  Sökportal över planerade och pågående studier


  I vår nya sökportal kan du söka efter specifika kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige. Du kan söka per studietyp, diagnosområde och i fritext. Tjänsten är framtagen för att visa vilka studier som är under planering eller som pågår och vänder sig till patienter, sjukvårdspersonal och andra intressenter.
 • Först i landet med akademisk introduktionskurs i klinisk forskning

  Först i landet med akademisk introduktionskurs i klinisk forskning


  Forskning är ett viktigt område inom Region Örebro län. För att forskning inom hälso- och sjukvården ska kunna bedrivas behövs rätt möjligheter. Den här unika satsningen, tillsammans med Örebro universitet, är tänkt att stärka karriärvägen för forskningsstödjande personal där forskningssjuksköterskor är en av yrkesgrupperna.
 • Statistik bild med grafer

  Ny interaktiv tjänst för statistik över kliniska studier


  Forum Mellansverige lanserar ett nytt interaktivt statistikverktyg över kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige. Sökbara parametrar är bl a studietyper (såsom läkemedelsprövningar), faser, diagnosområden, sponsor och individuella regioner. Inom kort lanseras även vår sökbara realtidstjänst över planerade och pågående studier i sjukvårdsregionen. Följ oss på LinkedIn och på vår webbplats.

Forskningsprocessen

Få en översikt över forskningsprojektets olika faser, från idé till arkivering. Den kliniska studiens delar beskrivs övergripande och för studier med läkemedel och medicintekniska produkter finns mer specifik information. Ett bra stöd för dig som ska eller håller på att genomföra kliniska studier.

Vit pil

Mallar och stöddokument

Våra mallar och stöddokument är ett stöd vid planering och genomförande av kliniska studier. Mallarna utgår från regelverk för kliniska läkemedelsprövningar man kan anpassas och användas vid andra typer av studier.

Vit pil

Våra fokusområden

Vi underlättar för forskare, forskningspersonal och life science-företag att genomföra kliniska studier av hög kvalitet i hälso- och sjukvården. Genom omvärldsbevakning och dialog med olika aktörer identifierar och prioriterar vi gemensamma nationella utmaningar och behov som blir våra fokusområden. För att utreda frågeställningar och utveckla stöd och tjänster inom våra olika fokusområden samverkar vi nationellt.

Vår verksamhet

Forum Mellansverige är regional nod för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionen Mellansverige som består av sju regioner: Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län. Sjukvårdsregionen är Sveriges näst största med 2,1 miljoner invånare, två universitetssjukhus, fem länssjukhus och 18 länsdelssjukhus.

2175

pågående kliniska studier i sjukvårdsregionen 2022

416

startade studier 2022

80+

studieförfrågningar

452

pågående läkemedelsprövningar 2022

Prenumerera på nyheter och event

Ta del av senaste nytt om kliniska studier, våra kommande utbildningar och evenemang.