Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Mellansverige är en samverkan mellan Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län.

Karta över Mellansverige.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Mellansverige är en samverkan mellan Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Lokala noder

Forum Mellansverige forskningsstöd utgörs av lokala noder som är placerade i sjukvårdsregionens sju regioner. De lokala noderna erbjuder dig som är verksam inom klinisk forskning personligt stöd och rådgivning. Besök din regions lokala nod för att ta reda på vilket stöd du kan få.

Vit pil

Statistik kliniska studier

Forum Mellansverige samlar in och redovisar data över pågående kliniska studier i sjukvårdsregionen.

Vit pil

Nyheter

Region Norr
 • människor som står i en trapp

  Nyttiga bakterier kan ge kejsarsnittfödda bättre immunförsvar


  Kejsarsnittfödda barn får inte den överföring av viktiga bakterier från mamman som de barn som föds vaginalt. Går det att överföra bakterierna genom att smörja in kejsarsnittfödda barn med bakterier från mammans vaginal- och tarmflora? Det vill Maria Jonsson läkare vid kvinnokliniken i Uppsala och hennes medforskare ta reda på.
 • Datorskärm, kliniskastudier.se visas

  Forska på hälsodata – så gör du datauttag


  Nu blir det lättare för dig som vill forska på hälsodata. På Kliniskastudier.se finns information om alla regioners stöd kopplat till hälsodata. Sammanställningen är en hjälp för dig som vill veta hur du gör datauttag i en region.
 • läkare dokument

  Är du intresserad av vårt stöd inom uttag och hantering av hälsodata?


  I Mellansveriges sju regioner finns möjlighet att begära utlämnande av hälsodata för forskningsändamål. Respektive region ansvarar för lokala processer, beslut och leverans.

Forskningsprocessen

Få en översikt över forskningsprojektets olika faser, från idé till arkivering. Den kliniska studiens delar beskrivs övergripande och för studier med läkemedel och medicintekniska produkter finns mer specifik information. Ett bra stöd för dig som ska eller håller på att genomföra kliniska studier.

Vit pil

Mallar och stöddokument

Våra mallar och stöddokument är ett stöd vid planering och genomförande av kliniska studier. Mallarna utgår från regelverk för kliniska läkemedelsprövningar man kan anpassas och användas vid andra typer av studier.

Vit pil

Våra fokusområden

Vi underlättar för forskare, forskningspersonal och life science-företag att genomföra kliniska studier av hög kvalitet i hälso- och sjukvården. Genom omvärldsbevakning och dialog med olika aktörer identifierar och prioriterar vi gemensamma nationella utmaningar och behov som blir våra fokusområden. För att utreda frågeställningar och utveckla stöd och tjänster inom våra olika fokusområden samverkar vi nationellt.

Vår verksamhet

Forum Mellansverige är regional nod för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionen Mellansverige som består av sju regioner: Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län. Sjukvårdsregionen är Sveriges näst största med 2,1 miljoner invånare, två universitetssjukhus, fem länssjukhus och 18 länsdelssjukhus.

2175

pågående kliniska studier i sjukvårdsregionen 2022

416

startade studier 2022

80+

studieförfrågningar

452

pågående läkemedelsprövningar 2022

Prenumerera på nyheter och event

Ta del av senaste nytt om kliniska studier, våra kommande utbildningar och evenemang.