Ordförklaringar:

Nyttiga bakterier kan ge kejsarsnittfödda bättre immunförsvar

Kejsarsnittfödda barn får inte den överföring av viktiga bakterier från mamman som de barn som föds vaginalt. Går det att överföra bakterierna genom att smörja in kejsarsnittfödda barn med bakterier från mammans vaginal- och tarmflora? Det vill Maria Jonsson läkare vid kvinnokliniken i Uppsala och hennes medforskare ta reda på.

människor som står i en trapp

Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige

Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige verkar genom att dela ut anslag till forskningsprojekt och stötta klinisk infrastruktur, vilka syftar till att stärka den kliniska forskningen inom sjukvårdsregionen samt bidra till ett ökat sjukvårdsregionalt samarbete.

Forum Mellansverige är en del av det sjukvårdsregionala forskningsrådet och i uppdraget ingår att etablera en väl fungerande infrastruktur för att stödja kliniska studier.

För mer information om hur du söker anslag. Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: