Ordförklaringar:

Ny strategi för klinisk forskning i sjukvårdsregion Mellansverige

I Sjukvårdsregion Mellansverige finns ett avtalsbaserat forskningssamarbete som omfattar två inriktningar: samordning av kliniska studier och hantering av forskningsansökningar för regionövergripande forskning.

Regionala forskningsrådet Mellansveriges strategi 2025-2030

Detta forskningssamarbete innefattar två huvudområden. Den ena inriktningen avser samordning av kliniska studier genom Kliniska Studier Sverige - Forum Mellansverige. Den andra inriktningen ansvarar för att hantera forskningsansökningar för

regionövergripande forskning. Den nya strategin 2025-2030 baseras på hälso- och sjukvårdens forskningsuppdrag och fastställer viktigaförutsättningar för att fortsätta utveckla

forskningsverksamheterna och samverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige.

Regionala Forskningsrådet Mellansveriges strategi för forskning 2025-2030 Pdf, 1 MB.

Regionala Forskningsrådet Mellansverige – Ansökan om Projektmedel Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: