Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regionala ansöknings­processer

Regionala ansökningsprocesser

I de nationella ansökningarna som krävs för att starta en klinisk studie eller en klinisk prövning finns det regionala processer att ta hänsyn till.

En klinisk studie ansöker om en etikprövning hos Etikprövningsmyndigheten.

För att starta kliniska prövningar görs en ansökan via EU-portalen Clinical Trials Information System (CTIS)

Senast publicerad: