Ordförklaringar:

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice för chefer inom primär­vården

Läkemedelsverket och Kliniska Studier Sverige har tillsammans tagit fram en utbildning som ger dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier.

 • Kliniska Studier Sverige - Forum Söder
 • Digitalt via Teams
 • 18 oktober 2022
 • 08.30 - 16.00
Lägg till i kalender

Om utbildningen

Läkemedelsverket och Kliniska Studier Sverige har i samarbete tagit fram en utbildning om Good Clinical Practice (GCP) speciellt för chefer. Den ger dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar för alla typer av kliniska studier. Dessutom hoppas vi kunna inspirera kring att skapa god forskningskultur inom din verksamhet och goda förutsättningar för att bedriva kliniska studier.

Innehåll

Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid klinisk forskning.

 • Finns det likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier, kliniska prövningar och sjukvård?
 • Vilka lagar och regler behöver man som chef känna till och vad innebär det i praktiken?
 • Vad innebär det och vilket ansvar har man som chef när man signerar ett avtal vid kliniska studier?

Utbildningen ger en översikt över vad du som verksamhetschef har ansvar för och därför bör ha kännedom om. Den ger inte de heltäckande kunskaper inom GCP och regelverk som krävs vid arbete i/med kliniska prövningar. För detta hänvisar vi till vår utbildningsportal.

Målsättning

Efter avslutad utbildning ska du ha:

 • Övergripande kunskap kring de regelverk som finns kopplade till genomförandet av kliniska studier samt vilket ansvar du som verksamhetschef har.
 • Vetskap om vart du ska vända dig för råd och stöd till dig och/eller till dina medarbetare kring genomförande av kliniska studier.
 • Verktyg för att kunna navigera i regelverken kring kliniska studier.
 • Inspiration kring hur din verksamhet kan utvecklas när det gäller att bedriva klinisk forskning

Från programmet

 • Begrepp och definitioner kring kliniska studier
 • Vilka tillstånd behövs för att bedriva klinisk forskning?
 • Regelverk för kliniska studier
 • Workshop – Utveckla en god forskningskultur inom verksamheten
 • Good Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer
 • Avtal vid kliniska studier
 • Genomgång av regionala verktyg och stödfunktioner

Kostnad och anmälan

Kursen ges kostnadsfritt och genomförs digitalt via Teams. Du behöver delta hela dagen för att få ditt certifikat. Antalet deltagare är begränsat och anmälan är därför bindande.

Anmäl dig senast den 27 september 2022.

Senast publicerad: