Ordförklaringar:

Forskarporträtt från Forum Sydost

Läs berättelser från forskare i Sydöstra sjukvårdsregionen som mottagit forskningsstöd från Forum Sydost.

ABOGRAFT – Bentransplantat behandlat med antibiotika för att minska risken för infektion vid höftproteskirurgi

Jörg Schilcher, professor och överläkare på ortopediska kliniken i Linköping: Samarbetet med Forum Sydost har varit en ovärderlig hjälp för att hitta vägen genom den labyrint av ansökningar, regelverk och krav som ställs inför en högkvalitativ klinisk läkemedelsprövning.

Läs hela artikeln

Högre förekomst av antikroppar mot covid-19 hos vårdpersonal jämfört med befolkningen

Ingvar Rydén, universitetslektor, docent och överläkare vid Linköpings universitet respektive Region Kalmar fick indikationer om att spridningen av covid-19 varierade mellan vårdpersonal i olika verksamheter och ville därför undersöka saken närmare.

Läs hela artikeln

2024 års FORSS-projekt utsett - The effectiveness of adjunctive therapy of Emdogain Flapless in non-surgical periodontal treatment.

Shariel Sayardoust är specialisttandläkare i parodontologi och adjungerad universitetslektor på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet, och arbetar på Centrum för oral rehabilitering, Linköping, Folktandvården Region Östergötland.

Läs hela artikeln

Forum Sydost stöttar forskning i primärvården

Katarina Hedin, forskare inom primärvården, med fokus på resistens mot antibiotika som enligt WHO är ett av de största hoten mot folkhälsan. Forskningen handlar bland annat om olika perspektiv på infektioner.

Läs hela artikeln

Senast publicerad: