Ordförklaringar:

Kliniska forskningsenheten (KFÖ)

Stöd till kliniska studier

Inom Forum Sydost finns Kliniska forskningsenheten (KFÖ) som stödjer kliniker med uppstartsarbete och praktiskt genomförande av akademiska och sponsorinitierade kliniska studier.

Vi har erfarenhet av att bedriva studier i olika utvecklingsfaser inom flertalet terapiområden, bland annat läkemedel och medicintekniska produkter. För att genomföra en studie på KFÖ krävs anställning inom Region Östergötland.

Forskningsstöd vi erbjuder

  • GCP-utbildad forskningssjuksköterska för provtagning inklusive omhändertagande av prov, basal övervakning, samt studiespecifika administrativa uppgifter.
  • Egna lokaler med sängplatser, undersökningsrum, utrustning, exempelvis EKG och laboratorium. Har ni önskemål om att tjänsten ska utföras i era lokaler undersöker vi den möjligheten tillsammans med dig som kund.

Öppettider

Vi erbjuder våra tjänster under kontorstid helgfria vardagar.

Kontakt

Epost: kliniskaforskningsenheten@regionostergotland.se

Besöksadress: Universitetssjukhuset, Norra entrén (ingång 7), plan 10 mellan målpunkt K och L.

Senast publicerad: