Ordförklaringar:

Stöd för genomförande av kliniska studier - Forum Sydost

I en livesändning kommer du få information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få från stödstrukturen Forum Sydost.

 • Forum Sydost
 • Digitalt via Zoom
 • 22 november 2022
 • 13.00 - 16.00
Lägg till i kalender Mer information

Programpunkter:

 • Forum Sydost – en ingång till stöd och kontakt för genomförande av kliniska studier
 • Nätverk för att främja klinisk forskning
 • Monitorering – en obligatorisk kvalitetskontroll för kliniska studier
 • FSO arbetar för att fler patienter ska kunna delta i kliniska studier
 • Webbaserad utbildning –en film
 • Introduktion till nya medicintekniska regelverket
 • Plats för dialog och frågor


Senast publicerad: