Ordförklaringar:

Nätverk för forskning i primärvården

Forum Sydost arrangerar tillsammans med Primärvårdscentrum (PVC) i Region Östergötland nätverksträffar för alla forskningsintresserade medarbetare inom primärvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Syfte

Syftet med nätverket är att:

  • skapa samarbeten, stimulera och underlätta forskning i nära vård
  • vara en plattform där forskningsintresserade personer i primärvården kan samverka, inspireras och träffa andra forskningsintresserade
  • dela och diskutera viktig information om uppdateringar i regelverken kring forskning (personuppgiftshantering, ICH-GCP, övrig juridik m.m.)

Nätverksträffar

Lokala nätverksträffar inom Region Östergötland arrangeras en till två gånger per termin och nätverksträffar inom hela Sydöstra sjukvårdsregionen arrangeras en gång per termin. Om du är intresserade av att bidra till nätverket eller har idéer om vad vi ska ta upp på våra träffar vänligen kontakta någon av våra arrangörer.


 

Ansvariga för nätverket

Eva Anskär, Distriktssköterska, Primärvårdscentrum, , Med.lic

Epost: eva.anskar@regionostergotland.se

Åsa Rydmark Kersley, Forskningskoordinator, Forum Östergötland, MScN

Epost: asa.rydmark.kersley@regionostergotland.se

Save the date - kommande digitala träffar

  • Regional träff med fokus på forskningsetik och patientmedverkan 17 oktober 13:00-16:30
  • Lokal träff för RÖ-anställda med fokus på presentation av ST-projekt 7 November 15:00-16:00
  • Lokal träff för RÖ anställda. Tema kommer presenteras inom kort 12 december 15:00-16:00

Senast publicerad: