Ordförklaringar:

Samlat engagemang för fler kliniska studier inom ATMP till Sverige och Västra Götaland

Två kvinnor står i en föreläsningssal och svarar på publikens frågor.

Hur ska vi rusta oss för att få fler kliniska studier inom ATMP till Sverige och Västra Götaland? Det var en av de frågor som samlade representanter från akademi, industri, hälso- och sjukvård när Sahlgrenskas ATMP-centrum bjöd in till en nätverksträff i februari.

– Vi har ett väldigt stort engagemang kring ATMP-frågor och en hög ambitionsnivå i Västsverige. Det tycker jag var tydligt under den här dagen, säger Kristina Levan, projektledare inom ATMP och precisionsmedicin på Gothia Forum och ATMP-centrum som arrangerade nätverksträffen.

Karin Mellgren, universitetssjukhusöverläkare och professor i barnonkologi inledde dagen. Hon arbetar på Drottning Silvias barnsjukhus där man arbetar aktivt med att starta fler kliniska studier med ATMP-produkter.
– De nya behandlingarna ser väldigt lovande ut och det känns fantastiskt att få tillgång till nya verktyg som vi inte haft förut, säger Karin Mellgren och fortsätter.
– Att kunna sitta med en familj idag och säga att vi har en ny behandling vi kan prova, vi har ett till alternativ, det känns bra. Det kunde jag inte för 10 år sedan.

Fler kliniska studier till Sverige

Det gemensamma målet för de som samlades under nätverksträffen var att få fler kliniska prövningar till Västra Götaland för att patienterna ska ha tillgång till de nya terapierna.
– Fler kliniska studier innebär att vi får större möjlighet att behandla patienter redan innan läkemedlet har hunnit bli godkänt och det är ju ett stort värde för patienter som annars kanske inte har fler behandlingsalternativ, säger Kristina Levan.

Flera talare berörde att näringslivet och hälso- och sjukvården behöver ha ett tydligare samarbete för att Sverige ska kunna ta hem fler kliniska studier. Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige och på plats var John Hermansson, vice ordförande i den regionala gruppen Lif väst.
– Nätverksträffen är ett bra initiativ. Genom att vara tillsammans där vi lyssnar på varandra, vad har vi för utmaningar, vad har vi för hinder i hälso- och sjukvården, och hur vi ifrån industrin kan möta upp det här, det är först då vi kan hitta dom bästa lösningarna, säger John Hermansson.

Gemensam satsning i Västsverige

För att stärka förutsättningarna för ATMP i Västsverige har Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskolan gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring. Tillsammans kommer de att verka för att Västsverige ska bidra till den nationella satsningen och att Sverige blir ledande inom ATMP 2030.
– Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg och en väldigt tydlig signal att det här är en prioriterad fråga. Med denna gemensamma ambition har vi bättre förutsättningar för att ta oss framåt, säger Kristina Levan.

Karin Mellgren spår en framtid där ATMP blir en naturlig del av hälso- och sjukvården.
– Vi som arbetar med barn brinner ju för att hitta behandlingar där vi kan bota barnens sjukdomar. Att kunna kan gå in och reparera det som blev fel från födseln för att barnet ska kunna leva ett normalt liv känns väldigt tilltalande, avslutar Karin Mellgren.

Relaterat innehåll

Feasibility Sweden – nationell ingång för studieförfrågningar Länk till annan webbplats.
Sahlgrenska ATMP-centrum Länk till annan webbplats.
Nationell konferens om kliniska studier Länk till annan webbplats.

Fakta ATMP

ATMP kommer från engelskans Advanced Therapy Medicinal Products, på svenska läkemedel för avancerad terapi. Det är biologiska läkemedel som baseras på celler, vävnader och gener. Med ATMP, eller avancerade terapier som de ofta kallas i dagligt tal, kan sjukdomar behandlas på helt nya sätt.

Senast publicerad: