Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Forskningsstöd

Med våra tjänster vill vi underlätta för forskare att genomföra kliniska studier och säkra hög kvalitet. Våra medarbetare har bred erfarenhet av kliniska studier från akademi, hälso- och sjukvård samt life science-företag och kan därför ge det stöd som behövs. För att kunna erbjuda dig bästa tänkbara hjälp i ditt projekt samverkar vi nationellt.