Ordförklaringar:

Kliniska studier

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Sydost är en samverkan mellan Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.

Karta med Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län infärgade i orange.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Sydost är en samverkan mellan Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenhet

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Nyheter

Region Norr
 • Forskningssjuksköterska möter besökare på innovationsmässan.

  Stöd till forskare lockade nyfikna på mässa


  Många nyfikna kom fram till Forum Östergötlands representanter under Innovationsmässan på Universitetssjukhuset i Linköping den 9 november.
 • Forskningskoordinator föreläser för grupp.

  Uppskattad kurs hölls på Forum Östergötland


  Forum Östergötland har hållit en grundkurs i klinisk läkemedelsprövning och Good Clinical Practice (GCP) med 25 deltagare.
 • Forskarskolan Nära vård Illustration Foto - Staffan Gustavsson

  Ny forskarskola för doktorander inom klinisk forskning


  Forskarskolan Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen startar sin verksamhet hösten 2022. De första doktoranderna är antagna och nya doktorander antas löpande. Region Östergötland har initierat och finansierar forskarskolan och Linköpings universitet har det akademiska ansvaret.
 • Gruppbild på deltagarna vid nätverksträff för forskningssjuksköterskor våren 2022.

  Nätverksträff för forsknings­sjuksköterskor


  Ett 60-tal forskningssjuksköterskor från hela sydöstra sjukvårdsregionen samlades på den regionala nätverksträffen i Linköping den 11 maj. Syftet är att skapa nätverk och att ta del av föredrag om aktuella ämnen.

Nätverk

Vi har aktiva nätverk för forskningssjuksköterskor/forskningsstödjande personal samt för forskning i primärvården. Inom nätverken ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete kring aktuella frågor.

Vit pil

Resurslistan

Resurslistan är en förteckning över resurser som finns tillgängliga för att bedriva kliniska studier vid sjukhus och kliniker i Sydöstra sjukvårdsregionen. Förteckningen kompletteras efterhand.

Vit pil

Kommande event

22
tisdagnovember 2022

Stöd för genomförande av kliniska studier - Forum Sydost

I en livesändning kommer du få information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få från stödstrukturen Forum Sydost.

Vår verksamhet

Forum Sydost är regional nod för samordning av kliniska studier i sydöstra sjukvårdsregionen som består av tre regioner: Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Sjukvårdsregionen har ett upptagningsområde med 1,1 miljoner invånare, ett universitetssjukhus, två länssjukhus och sex mindre sjukhus.

>250

pågående kliniska prövningar

9

sjukhus i sjukvårdsregionen

>100

deltagare på GCP-kurser varje år

>150

deltagare i fossk-nätverk

Prenumerera på nyheter

Ta del av senaste nytt om kliniska studier och klinisk forskning genom att prenumerera på våra nyheter.