Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Sydost är en samverkan mellan Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.

Karta med Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län infärgade i orange.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Sydost är en samverkan mellan Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenhet

Vår kliniska prövningsenhet planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Kommande event

17
tisdagseptember 2024

Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning inkl. GCP

Kursen ger kunskap om relevanta regelverk för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt ICH-GCP.

19
tisdagnovember 2024

Introduktionskurs i ICH-GCP

Kursen ger kunskap om relevanta regelverk för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt ICH-GCP.

Nätverk

Vi har ett aktivt nätverk för forskningssjuksköterskor/forskningsstödjande personal. Inom nätverket ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete kring aktuella frågor.

Vit pil

Resurslistan

Resurslistan är en förteckning över resurser som finns tillgängliga för att bedriva kliniska studier vid sjukhus och kliniker i Sydöstra sjukvårdsregionen. Förteckningen kompletteras efterhand.

Vit pil

Nyheter

Region Norr

Forskarporträtt från Forum Sydost

Läs berättelser från forskare i Sydöstra sjukvårdsregionen som mottagit forskningsstöd från Forum Sydost.

Vår verksamhet

Forum Sydost är regional nod för samordning av kliniska studier i sydöstra sjukvårdsregionen som består av tre regioner: Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Sjukvårdsregionen har ett upptagningsområde med 1,1 miljoner invånare, ett universitetssjukhus, två länssjukhus och sex mindre sjukhus.

>250

pågående kliniska prövningar

9

sjukhus i sjukvårdsregionen

>100

deltagare på GCP-kurser varje år

>150

deltagare i fossk-nätverk

Prenumerera på nyheter

Ta del av senaste nytt om kliniska studier och klinisk forskning genom att prenumerera på våra nyheter.