Ordförklaringar:

Nätverk

Inom nätverken ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete kring aktuella frågor. Nätverk erbjuds både på lokal nivå inom den egna regionen men även på regional nivå med deltagare från alla tre regioner.

Nätverk för forskningssjuksköterskor

För forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal arrangeras både lokala och regionala nätverksträffar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Syftet med nätverket är att skapa kontakter, dela information och kunskap. Regionala nätverksträffar genomförs en gång per år och lokala träffar en gång per termin. Deltagare från nätverket samarbetar nationellt med forskningssjuksköterskor i övriga Sverige med frågor som berör forskningssjuksköterskans arbete och utveckling.

Forskningssjuksköterskor eller annan forskningsstödjande personal som vill gå med i de lokala nätverken kontaktar:

Region Östergötland: Kliniska forskningsenheten

Region Kalmar län: Beate König

Region Jönköpings län: Yvonne Pantzar

Nätverk för forskning i primärvården

Tillsammans med Primärvårdscentrum i Region Östergötland arrangerar Forum Sydost nätverksträffar för forskningsintresserade personer som jobbar inom primärvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Syftet med nätverket är att skapa samarbeten, stimulera och underlätta forskning inom Primärvården.

Lokala nätverksträffar inom Region Östergötland genomförs 2 gånger per termin och Nätverksträffar inom hela Sydöstra sjukvårdsregionen genomförs en gång per termin

Ansvariga för nätverket är Eva Anskär och Åsa Rydmark Kersley

 

Save the date!

Regional nätverksträff planeras till den 18 april 2023. Plats meddelas senare

Senast publicerad: