Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Söder är en samverkan mellan Region Skåne, Region Halland (södra delen), Region Kronoberg och Region Blekinge.

Karta

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Söder är en samverkan mellan Region Skåne, Region Halland (södra delen), Region Kronoberg och Region Blekinge.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Nyheter

Region Norr
 • Kostnadsfria föreläsningar i hälso­ekonomi för alla inom Södra sjukvårds­regionen


  I vår genomför Region Kronoberg återigen sin uppskattade digitala föreläsnings­serie i hälsoekonomi. Alla som arbetar inom Södra Sjukvårdsregionen är välkomna att delta kostnadsfritt. Eftersom föreläsningarna är fristående går det att delta på enstaka eller samtliga föreläsningar. Inga förkunskaper i hälsoekonomi krävs.
 • Dna.

  ATMP-centrum stöd i implementering av gen­terapi som kan rädda barns liv


  Skånes universitetssjukhus är nordiskt centrum för en stamcellsbaserad genterapi mot sjukdomen MLD. Behandlingen har potential att rädda livet på barn som drabbats av den ärftliga sjukdomen. Region Skånes ATMP-centrum har genom koordinering och stöd bidragit till införandet av behandlingen.
 • Matilda Almgren, nationell samordnare

  Dialogmöte om kliniska prövningar lägger grund för ökat antal prövningar i Skåne


  Gemensamma krafttag mellan hälso- och sjukvård, akademi och läkemedels­företag ska öka antalet kliniska prövningar i Skåne. Framsteg och identifierade hinder i detta arbete diskuterades på ett välbesökt möte i Medicon Village i Lund, arrangerat av Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Lif och Skånes forsknings- och innovationsråd.

ATMP-centrum

Region Skånes ATMP-centrum är en väg in för industri och akademi vid förfrågningar och genomförande av kliniska prövningar med Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) men bistår även vid implementering av marknadsgodkända ATMP läkemedel.

Vit pil

Mallar och stöddokument

Våra mallar och stöddokument är ett stöd vid planering och genomförande av kliniska studier. Mallarna utgår från regelverk för kliniska läkemedelsprövningar man kan anpassas och användas vid andra typer av studier.

Vit pil

Kommande event

5
tisdagmars 2024

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer

Kursen ger en introduktion till de regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning och en översikt över vad verksamhets­chefen har ansvar för.

21
torsdagmars 2024

Kurs i registerforskning

Kursen ger en överblick över metoder för registerforskning och en översikt över olika befintliga register.

3
onsdagapril 2024

Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP)

Kursen ger en uppdatering i ICH-GCP samt regelverk gällande klinisk prövning med läkemedel.

Våra regionala forskningsprojekt

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder initierar, deltar och driver forskningsprojekt tillsammans med andra forskare och forskargrupper. Forum Söders aktiva deltagande i forskningsprojekt beror på om projektet svarar på kliniska frågeställningar som är viktiga för Region Skåne och som kräver utveckling av ny forskningsinfrastruktur.

Statistik om kliniska studier

I fokus

Nationell konferens för kliniska studier Pil till höger

Konferensen är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Under två dagar ges näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte och nätverkande.

Delta i klinisk studie Pil till höger

Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt och deltar i kliniska studier. När du deltar som forskningsperson bidrar du till att driva medicinsk forskning och utveckling framåt. Du kan anmäla dig som frisk forskningsperson om du vill delta i kliniska studier.

Nationell konferens för kliniska studier Pil till höger

Konferensen är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Under två dagar ges näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte och nätverkande.

Delta i klinisk studie Pil till höger

Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt och deltar i kliniska studier. När du deltar som forskningsperson bidrar du till att driva medicinsk forskning och utveckling framåt. Du kan anmäla dig som frisk forskningsperson om du vill delta i kliniska studier.

Vår verksamhet

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag för genomförande av kliniska studier av hög kvalitet i södra sjukvårdsregionen.

80+

Studieförfrågningar

650

Antal forskare/projekt som får stöd

299

Deltagare i utbildningar

40+

Mallar och stöddokument

Prenumerera på nyheter

Ta del av senaste nytt om kliniska studier och klinisk forskning genom att prenumerera på våra nyheter.