Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Kurs i registerforskning

29 mars, kl. 09.00-16.30

Heldagsutbildning i registerforskning

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder har i samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd tagit fram en heldagsutbildning i registerforskning för att stimulera till användning av nationella register i klinisk forskning och vårdutveckling.

Kursens innehåll

Kursen ger en överblick över metoder för registerforskning och en översikt över olika befintliga register. För inspiration kring hur registerdata kan användas i forskning har vi bjudit in forskare att berätta om sina forskningsprojekt där registerdata har använts och vilket värde det skapar.

Målsättningen med utbildningen är att:

  • Ge övergripande kunskap i registerforskning
  • Inspirera kring hur registerdata kan användas i klinisk forskning och vårdutveckling
  • Ge en överblick över register tillgängliga för klinisk forskning och vårdutveckling

Kursen riktar sig till

Kursen vänder sig till sjukvårdsprofessioner, forskare och doktorander i Södra sjukvårdsregionen.

Kurstillfällen

29 mars, kl. 9.00-16.30

Plats

Kursen genomförs digitalt i Microsoft Teams.

Avgift

Kursen är kostnadsfri för dig som deltar eftersom den sponsras av RCC Syd.

Avbokning

Anmäl dig senast 22 mars för att säkra en plats. Notera att din anmälan är bindande.

Anmälan

Anmäl dig här

Register viktig resurs inom klinisk forskning

I Sverige finns unika register inom hälso- och sjukvården med syfte att underlätta uppföljning och utvärdering av vård och behandling. Dessa register är en viktig resurs inom klinisk forskning och utveckling. Regionernas ansvar för att medverka i kliniskt forskningsarbete fastslås i Hälso- och sjukvårdslagen där utnyttjandet av dessa register är ett viktigt bidrag.

Senast publicerad: