Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Grants Office Forum Söder

Grants Office hjälper forskare att söka anslag från forskningsfinansiärer för kliniska studier.

Våra rådgivningstjänster

Förberedelser inför utlysningar

Vi erbjuder rådgivning och stöd för att hjälpa kliniska forskare att förbereda sig inför utlysningar. Stödet inkluderar att identifiera relevanta finansieringsmöjligheter, förstå utlysningens krav och planera ansökningsprocessen.

Verktyg för effektiv ansökningsskrivning

Vi utvecklar successivt nya verktyg som ska vara till hjälp för att forskare ska kunna skriva framgångsrika ansökningar, genom att tydligt kommunicera forskningsidé, mål, effekt och metodik.

Ansökan som ett projekt

Genom att erbjuda stöd och rådgivning hjälper vi forskare att hantera ansökningsprojektet på ett strukturerat sätt - från planering till inlämning.

Kontakta Grants Office Forum Söder

Skissar du på en forskningsstudie? Kontakta oss gärna tidigt i processen, så kan vi hjälpa dig på bästa sätt. Skicka ett mejl till forumsoder@skane.se där du kort beskriver din idé, så återkommer vi.

Aktuella och kommande utlysningar

Information om utlysningar som ger stöd till kliniska studier i hälso- och sjukvården. Utlysningarna uppdaterades senast 14 juni 2024.

Bakgrund och syfte
För att stärka förutsättningarna för forskning inom Fortes områden utlyser Forte medel för insamling och hantering av data. Målet är att projekten ska generera och tillgängliggöra forskningsdata som kan utgöra grund till ny forskning.

Syftet med utlysningen är att finansiera projekt som kan generera eller tillgängliggöra forskningsdata. Datan ska ha potential att utgöra grund till forskning av god vetenskaplig kvalitet samt hög samhällsrelevans och möjlighet till nyttiggörande.

Vad kan ni söka för?
Inom denna utlysning finns det en bidragsform att söka: projektbidrag.

Vem kan söka?
Projektbidrag kan sökas av såväl enskilda forskare som av forskargrupper.

Hur mycket kan ni söka?
Det finns inget maxbelopp för bidraget men den sökta budgeten ska motiveras utförligt i ansökan. Projektets budget bedöms i förhållande till projektets omfattning. Givet den totala budgeten för utlysningen är ett rimligt riktvärde för projektbudgeten mellan 0,5 och 2 miljoner kronor. Bidraget kan sökas för ett år med ytterligare ett års dispositionstid.

Mer information om utlysningen
Läs utlysningstexten på Projektbidrag för nya, förbättrade och tillgängliga forskningsdata 2024 - Forte. Länk till annan webbplats.

Informationsmöte: 28 maj 2024, klockan 13:00

Bakgrund och syfte
Hur kan olika vård- och omsorgsaktörer samverka kring äldre på ett bättre sätt? Den här utlysningen ska bidra till en bättre vård och omsorg för äldre i det svenska välfärdssystemet.

Vad kan ni söka för?
Treåriga projektbidrag.

Vem kan söka?
För att kunna söka bidrag i den här utlysningen måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Hur mycket kan ni söka?
Du kan ansöka om maximalt fem miljoner kronor för treåriga projekt.

Mer information om utlysningen
Läs utlysningstexten på Äldreforskning 2024 - Forte. Länk till annan webbplats.

Bakgrund och syfte
I den här utlysningen kan du ansöka om planeringsbidrag inom ramen för Fortes tioåriga forskningsprogram om psykisk hälsa.

Syftet är att möjliggöra för forskare att, i samverkan med relevanta organisationer som arbetar med psykisk hälsa och möter människor i sin verksamhet, utveckla ett samarbete och stärka förutsättningarna till en kommande projektutlysning 2026.

Vad kan ni söka för?
I den här utlysningen kan du ansöka om planeringsbidrag för ett år.

Vem kan söka?
För att kunna söka bidrag i den här utlysningen måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Hur mycket kan ni söka?
Maximalt belopp att söka är 700 000 kronor under ett år.

Mer information om utlysningen
Läs utlysningstexten på Planeringsbidrag inom psykisk hälsa 2024 - Forte. Länk till annan webbplats.

Bakgrund och syfte
Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att planera med andra aktörer inför en framtida ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning.

Vad kan ni söka för?
Medel utges för att under ett till två år planera och i en förstudie kartlägga genomförbarhet, nationell rekrytering av patienter och skapa nätverk med brukare och forskare.​

Hur mycket kan ni söka?
1 200 000 kronor (400 000 kr per år)

Mer information om utlysningen
Läs utlysningstexten på Bidrag för planering av klinisk studie inom behandlingsforskning - Vetenskapsrådet (vr.se). Länk till annan webbplats.

Kalendarium

Håll utsikt efter våra kommande seminarier och informationsmöten i vårt kalendarium.

Kalendarium | Kliniska Studier Sverige.

Om Grants Office Forum Söder

Grants Office Forum Söder etablerades i början av 2024 för att erbjuda stöd med anslagsfinansiering till forskare och att uppfylla Kliniska Studier Sveriges vision om att erbjuda stöd inom klinisk forskning - från idé till arkivering.

Senast publicerad: