Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Norr är en samverkan mellan Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Norrland

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Norr är en samverkan mellan Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Kommande event

30
torsdagmaj 2024

Korstabeller och andra jämförelse över andelar

Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod.

18
onsdagseptember 2024

Grundkurs i Good Clinical Practice

Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande och avslutande av kliniska prövningar.

17
torsdagoktober 2024

Regelverk, forskningsetik och GCP för chefer

Utbildningen ger verksamhetschefen en introduktion till de regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning.

Nyheter

Region Norr
 • Personer i samtal framför rollup

  Världsunik hjärt-lungstudie på Kliniskt forskningscentrum i Umeå


  Nu är Scapis 2 i gång på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och en stor del av undersökningarna görs vid Kliniskt forskningscentrum. Förhoppningen med forskningen är att förebygga till exempel hjärtinfarkt, stroke och KOL genom att förutse vilka som riskerar drabbas.
 • Bild föreställande Margareta Scharin Täng och en bild på en skrivbok med penna

  Monitorering i samverkan sparar tid, pengar och koldioxid


  Att monitorera en klinisk forskningsstudie kräver ofta många och långa resor i och utanför Sverige. Därför startade Kliniska Studier Sverige 2018 en utvecklingssatsning som blev startskottet för en ny typ av monitorering i samverkan. Med samverkansmonitorering får en koordinerande monitor hjälp av kollegor runt om i regionerna.

 • Nya mallar för ansökan i CTIS


  Kliniska Studier Sverige har tagit fram tre nya mallar som kan användas vid regulatorisk ansökan om kliniska läkemedelsprövningar i CTIS.

Prenumerera på nyheter och event

Ta del av senaste nytt om kliniska studier, våra kommande utbildningar och evenemang.

Mallar och stöddokument

För dig som genomför kliniska studier erbjuder Kliniska Studier Sverige och Forum Norr mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande.

Vit pil

Våra nätverk

Forum Norr har ett antal nätverk som syftar till att ge olika yrkesgrupper forum att utbyta kunskap och erfarenheter.

Vit pil

Vår verksamhet

Forum Norr är norra sjukvårdsregionens plattform för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science. Vi utvecklar och erbjuder stöd för klinisk forskning och samordnar norra Sveriges kapacitet att genomföra regionala, nationella och internationella kliniska studier.

576

deltagare i våra utbildningar

80+

studieförfrågningar

200+

deltagare i våra nätverk

135+

forskningsprojekt som får stöd

Kontakta oss

Forum Norr erbjuder rådgivning och stöd genom hela forskningsprocessen för dig som genomför klinisk forskning. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.