Ordförklaringar:

Kliniska studier

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Norr är en samverkan mellan Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Norrland

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Norr är en samverkan mellan Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Kommande event

22
onsdagmars 2023

Poweranalyser och stickprovsdimension

Under seminariet ges en genomgång kring grundläggande teori, begrepp och vad som är viktigt att tänka på när man genomför en stickprovsdimensionering.

18
tisdagapril 2023

En introduktion till ordinal regression

När vår utfallsvariabel mäts på en ordinal skala finns det särskilda regressionsmodeller i vår statistiska verktygslåda för att hantera detta. Här ges en introduktion till dessa modeller.

9
tisdagmaj 2023

Att strukturera och organisera forskningsdata

Seminariet behandlar en del aspekter av struktur som kan vara viktiga att tänka på och visar även konkreta förslag.

Nyheter

Region Norr
 • Sofie och Marja-Liisa

  Forum Norr på infrastrukturdag vid Umeå universitet


  Vid Umeå universitets forskningsinfrastrukturdag den 15 mars fick deltagarna en presentation av både Forum Norr och Kliniskt forskningscentrum Umeå.
 • Två personer tittar på en skärm.

  Program ute nu - Nationell konferens om kliniska studier


  Hur skapar vi bättre förutsättningar för klinisk forskning? Vilka är nyckel­faktorerna för en framgångsrik integrering av klinisk forskning i hälso- och sjukvården? Och vad händer på hälsodataområdet? Detta är några av frågorna som kommer att diskuteras på Nationell konferens om kliniska studier den 4–5 maj i Göteborg.
 • Lisette Marjavaara, projektledare och Kristin Nyman, forskningssjuksköterska och studiekoordinator vid KFC Umeå tillsammans med Xiaolei Hu, överläkare vid neurorehabiliteringen vid Norrlands universitetssjukhus, som nu fått medel från Vetenskapsrådet för att utvärdera Rehabkompassen.

  Forskningsstödet viktigt för Rehabkompassens framgång


  Stödet från Kliniska Studier Sverige - Forum Norr och KFC Umeå har betytt mycket för Xiaolei Hus möjlighet att utveckla det digitala uppföljningsverktyget Rehabkompassen. Nu har hon fått medel för att utvärdera verktyget i en jämförande studie.

Prenumerera på nyheter och event

Ta del av senaste nytt om kliniska studier, våra kommande utbildningar och evenemang.

Mallar och stöddokument

För dig som genomför kliniska studier erbjuder Kliniska Studier Sverige och Forum Norr mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande.

Vit pil

Våra nätverk

Forum Norr har ett antal nätverk som syftar till att ge olika yrkesgrupper forum att utbyta kunskap och erfarenheter.

Vit pil

Vår verksamhet

Forum Norr är norra sjukvårdsregionens plattform för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science. Vi utvecklar och erbjuder stöd för klinisk forskning och samordnar norra Sveriges kapacitet att genomföra regionala, nationella och internationella kliniska studier.

400+

deltagare i våra utbildningar

70+

studieförfrågningar

200+

deltagare i våra nätverk

135+

forskningsprojekt som får stöd

Kontakta oss

Forum Norr erbjuder rådgivning och stöd genom hela forskningsprocessen för dig som genomför klinisk forskning. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.