Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Mallar och stöddokument

Mallar och stöddokument vid planering och genomförande av kliniska studier.

Forum Norrs mallar och stöddokument

Forum Norr har tagit fram och kvalitetssäkrat ett antal dokument som kan användas som stöd i arbete med klinisk forskning. Dessa ses över och uppdateras regelbundet för att följa gällande regelverk. Eventuella synpunkter och förbättringsförslag kan skickas till forumnorr@regionvasterbotten.se

Mall för frastexter vid journalföring

Mall för frastexter vid journalhantering finns att tillgå vid förfrågan, kontakta Kliniskt forskningscentrum i din region.

Nationella mallar och stöddokument

Kliniska Studier Sverige erbjuder mallar och stöddokument för genomförande av till exempel kliniska prövningar av läkemedel, medicintekniska produkter, övriga studer och samverkansmonitorering. Även mallar för stöd gällande personuppgiftshantering samt avtal och budget finns framtagna. Samtliga mallar kvalitetsgranskas och uppdateras regelbundet. Ta del av mallarna:

Mallar och stöddokument för kliniska studier

Hjälp och stöd i din region

Kontakta Kliniskt forskningscentrum om du behöver stöd.

Senast publicerad: