Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Mallar och stöddokument

Mallar och stöddokument vid planering och genomförande av kliniska studier.

Nationella mallar och stöddokument

Kliniska Studier Sverige erbjuder mallar och stöddokument för genomförande av till exempel kliniska prövningar av läkemedel, medicintekniska produkter, övriga studer och samverkansmonitorering. Även mallar för stöd gällande personuppgiftshantering samt avtal och budget finns framtagna. Samtliga mallar kvalitetsgranskas och uppdateras regelbundet. Ta del av mallarna:

Mallar och stöddokument för kliniska studier

Hjälp och stöd i din region

Kontakta Kliniskt forskningscentrum om du behöver stöd.

Senast publicerad: