Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Forsknings­stöd och rådgivning

Forum Norr erbjuder stöd och rådgivning genom hela forskningsprocessen för dig som genomför kliniska studier.

Stöd från Forum Norr

Forum Norr erbjuder stöd från idé till avslutad studie. Det kan vara GCP-utbildade forskningssjuksköterskor, projektplanering samt lokaler och utrustning.

Många lagar och regelverk styr den kliniska forskningen. Forum Norr kan ge råd och stöd kring regelverk och vara behjälpliga till exempel vid:

  • utformning av prövningsprotokoll/Clinical Investigation Plan/forskningsplan
  • registrering och ansökan till berörda myndigheter och instanser
  • avtal och budget
  • uppstart av studie inklusive framtagande av till exempel dokument till prövar- och sponsorpärm samt råd kring datahantering
  • säkerhetsrapportering
  • monitorering
  • avslut av studie.

Senast publicerad: