Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar

Forum Norr erbjuder utbildningar inom Good Clinical Practice (GCP) och statistik samt informationstillfällen i grundläggande juridik kring tillgång till patientdata för forskning.

Våra utbildningar

Forum Norr erbjuder ett flertal utbildningar i syfte att stärka kompetens och därmed öka kvaliteten vid genomförande av kliniska studier.

Vi erbjuder utbildningar inom Good Clinical Practice, föreläsningar i statistik samt informationstillfällen kring juridiska aspekter på tillgång till patientdata från vården att använda i klinisk forskning. Vissa utbildningar är endast öppna för medarbetare och chefer inom norra sjukvårdsregionen, andra för deltagare från hela Sverige.

Senast publicerad: