Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar i statistik

Forum Norrs statistikernätverk erbjuder föreläsningar i statistisk metod.

Seminarier i statistisk metod

Forum Norr erbjuder återkommande seminarieserier i statistisk metod som vänder sig till dig som är intresserad av klinisk forskning och vill lära dig mer om statistik i medicinska tillämpningar.

Lunchföreläsningarna ges klockan 12-13 via Zoom och är öppna för deltagare såväl inom som utanför norra sjukvårdsregionen.

Kommande tillfällen

10 september: Diagnostiska test, sensitivitet, specificitet, PPV – den enkla vägen

1 oktober: Interaktioner

23 oktober: Design av randomiserade kontrollerade studier – konsten att tänka efter före

12 november: Introduction to Meta-analysis

4 december: Varför blir inte min artikel accepterad?

Utbildningsmaterial

Material från seminarier i statistisk metod Länk till annan webbplats.

Senast publicerad:

Innehåll på sidan