Ordförklaringar:

Avtal och budget

Vi erbjuder:

  • hjälp med att skriva och granska avtal
  • stöd vid kostnadsberäkningar

Mallar och verktyg för avtalsprocessen

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument för avtalsprocessen vid genomförande av kliniska studier.

Senast publicerad: