Ordförklaringar:

Lokal nod Region Östergötlands län

Den medicinska forskningen har hög prioritet inom Region Östergötland. Vår forskning byggs upp tillsammans med Linköpings Universitet för att utveckla universitetssjukvården.

Forum Östergötland

Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk forskning vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Vårt mål är att fler kliniska studier med hög kvalitet utförs i Östergötland.

Vi kan stötta dig genom hela forskningsprocessen, med bland annat:

 • projektstöd och rådgivning
 • monitorering
 • dataanalys/rådgivning från statistiker
 • datahantering/eCRF
 • tillgång till klinisk forskningsenhet
 • utbildning inom till exempel GCP

Vi har även:

 • tillgång till lokalt nätverk för forskningssjuksköterskor/ forskningsstödjande personal
 • tillgång till lokalt nätverk för forskning inom primärvården

Kansliet för kliniska studier

Kansliet för kliniska studier är organiserat under Forskningsstrategiska enheten, Regionledningskontoret, Region Östergötland.

Kansliets syfte är att verka för att öka antalet kliniska studier bl a genom att underlätta uppstart och genomförandet av studier för forskare inom regionen. Kansliet stöttar Region Östergötlands ansvar som forskningshuvudman genom:

 • Att ansvara för regionövergripande riktlinjer och rutiner inkl. rådgivning och utbildning
 • Att granska och förhandla samt upprätta studiebudgetar och avtal
 • Att utveckla ett digitalt stödsystem för startsäkring av kliniska studier
 • Att utveckla en forskningsdatabas för säker statistik och uppföljning

Kontakt:

Epost: KansliKliniskastudier@regionostergotland.se

Snabbfakta:

Invånare: 470 000
Sjukhus: 3
Vårdcentraler: 50
Universitetssjukhus: 1

Senast publicerad: