Ordförklaringar:

Mallar och stöddokument

För dig som genomför kliniska studier finns mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande.

Nationella mallar och stöddokument

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument.

Mallar för kliniska läkemedelsprövningar

Mallar för kliniska prövningar på medicintekniska produkter

Övriga stöddokument

Senast publicerad: