Ordförklaringar:

Utbildningar och andra event

Vi erbjuder utbildningar för anställda inom sjukvårdsregionen Mellansverige. Utbildningar inom Good Clinical Practice (GCP), GCP för chefer, juridik för forskare och översiktskurs för monitorering anordnas regelbundet.

Good Clinical Practice (GCP)

Kurserna vänder sig till dig som arbetar med eller planerar att arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice. Vi erbjuder även en riktad kurs till dig som är verksamhetschef, GCP för verksamhetschefer.

GCP är en internationell standard för hur kliniska prövningar ska genomföras med syfte att säkerställa att insamlad forskningsdata och resultat är korrekta, samt att studiedeltagarens säkerhet, rättigheter och integritet skyddas. Dessa kurser är bra att ha även för dig som arbetar med andra kliniska studier än prövningar av läkemedel eller medicintekniska produkter.

Forum Mellansverige arrangerar årligen GCP-utbildningar som är öppna för medarbetare i sjukvårdsregionen.

Alla våra GCP-utbildningar, förutom GCP för verksamhetschefer, berättigar till ett Transcelerate-godkänt intyg.

Målgrupp

Denna utbildning passar dig som är prövare, forskare eller forskningssköterska som saknar formell GCP-kompetens eller som har behov av att förnya den.

Kurstillfällen

Juridik - tillgång och hantering av journalinformation

Utbildningen är en genomgång av aktuella frågor i form av praktisk vägledning för hur forskare ska kunna ta del av patientdata. Utbildningen innefattar frågor kring lag om etikprövning av forskning som avser människor, patientdatalagen, GDPR och offentlighet och sekretess.

Målgrupp

Utbildning riktar sig till dig som är forskare och aktiv inom sjukvårdsregion Mellansverige

Kurstillfällen

Monitorering - en introduktion

En grundläggande genomgång om vad monitorering är, varför och hur monitorering genomförs samt vilka regelverk som finns att förhålla sig till.

Utbildningen genomförs digitalt och är kostnadsfri för anställda inom sjukvårdsregionen Mellansverige.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som forskningssköterska, sjuksköterska eller som studiestödjande personal.

Kurstillfällen

Seminarier och andra event

  • Inga tillfällen för närvarande

Kontakta oss

Vid frågor eller intresse av våra utbildningar kontakta oss via e-post

Senast publicerad: