Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Monitorering

Monitorering - obligatorisk kvalitetskontroll

Monitorering är en obligatorisk kvalitetskontroll för kliniska prövningar av läkemedel och medicintekniska produkter. Monitorn verifierar att forskningspersonernas rättigheter, säkerhet och välbefinnande skyddas samt att insamlad data är korrekt. Det sker genom att:

  • Granska att protokoll, lagar och regler följs
  • Kontrollera att det finns informerat samtycke för alla forskningspersoner
  • Säkerställa att data i studien registreras korrekt

Monitorering kan, även om det inte är ett lagkrav, med fördel även genomföras för andra typer av kliniska studier för att säkerställa kvalitet i studien.

Mallar och stöddokument för monitorering

Vårt stöd inom monitorering

Kliniska Studier Sverige erbjuder en tjänst för samordnad monitorering av prövarinitierade multicenterstudier med prövningsställen på olika platser i landet. Vid samverkansmonitorering koordineras monitoreringen via en av Kliniska Studier Sveriges noder. Monitoreringen genomförs sedan av lokala monitorer nära prövningsstället.

Rådgivning

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder erbjuder rådgivning för genomförande av kvalitetskontroll av en klinisk studie.

  • Stöd för projekt för eget utförande av kvalitetskontroll genom till exempel tillhandahållande av dokumentmallar.

Projektstöd och kvalitetskontroll

Vi erbjuder tjänster som projektstöd och aktivt utförande av kvalitetskontroll under hela eller delar av en klinisk studie. Detta inkluderar:

  • Längre och mer omfattande rådgivningar
  • Upprättande av monitoreringsplan och övriga essentiella dokument
  • Genomförande av kvalitetskontroll/monitorering.

Kontakt och kostnad

Vi erbjuder kostnadsfri kortare rådgivning via e-post, telefon eller personligt möte.

Utöver det erbjuder vi även löpande projektstöd eller aktiv medverkan i projektet under hela eller delar av ett forskningsprojekt. Dessa tjänster debiteras.

Kontakta oss för mer information

Senast publicerad: