Ordförklaringar:

Anmäl dig till klinisk studie

Här kan du som är frisk och minst 18 år anmäla ditt intresse att delta i en klinisk studie.

Vad kommer vi att registrera?

De personuppgifter som du lämnar i intresseanmälan kommer att sparas i en databas. Syftet är att samla kontaktuppgifter och basal hälsoinformation om personer som är intresserade att delta i kliniska studier. Förutom dina adress- och kontaktuppgifter samlar vi även in information kring om du röker, snusar eller har några allergier. Behandlingen av dina personuppgifter sker efter att du gett ditt samtycke till att uppgifterna får lov att behandlas av Region Skåne. Samtycket utgör regionens rättsliga grund för att få behandla personuppgifterna.

Dina personuppgifter kommer att lagras under tre år. Därefter blir du tillfrågad om du vill vara kvar i registret. I annat fall tas dina uppgifter bort.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka uppgifter Region Skåne har rörande dig samt hur Region Skåne behandlar dessa. Du har också rätt att få en kopia av dessa uppgifter samt få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Detta ska då ske utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Begränsning innebär då att Region Skåne inte får göra något med dina personuppgifter mer än fortsätta lagra dem.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Region Skåne i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket.

För att återkalla ditt samtycke, kontakta oss.

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvar

Region Skåne (organisationsnummer: 232100–0255) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där regionen bestämmer ändamål och medel för behandlingen.

Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad.

Växel: 044-309 30 00

Fax: 044-309 32 98

Skicka e-post till personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud

Region Skåne har ett dataskyddsombud.

Postadress: Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad

Skicka e-post till dataskyddsombudet

Anmäl intresse för att delta i klinisk studie

Senast publicerad: