Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar i Good Clinical Practice (GCP)

Efterlevnad av GCP ger försäkran om att försökspersonernas rättigheter, säkerhet och välbefinnande är skyddade och att data från kliniska prövningar är trovärdiga.

Stort utbud av utbildningar i GCP

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard som reglerar design, genomförande, dokumentation samt rapportering av kliniska prövningar som involverar deltagande av försökspersoner. Kliniska Studier Sverige erbjuder ett flertal olika utbildningar inom Good Clinical Practice. Kurserna ger dokumenterad kunskap i GCP, vilket är obligatoriskt vid genomförande av kliniska prövningar med läkemedel och medicintekniska produkter. Kunskapen är också värdefull i andra kliniska studier. När prövningar genomförs enligt GCP-standarden säkerställs att studiedeltagarnas säkerhet, rättigheter och välbefinnande är skyddade, och att de data som genereras i prövningen är tillförlitliga och robusta.

Grund- och fördjupningsutbildningar i GCP

Kliniska Studier Sverige erbjuder GCP-utbildningar, både på grundläggande och fördjupad nivå. De riktar sig till dig som arbetar med forskning, till exempel forskare, forskningssjuksköterskor, läkare och övrig forskningsstödjande personal.

Good Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer

Kliniska Studier Sverige har tillsammans med Läkemedelsverket tagit fram utbildningen Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP). Utbildningen riktar sig till dig som är verksamhetschef eller annan chef i hälso- och sjukvården i vars verksamhet klinisk forskning och utvecklingssamarbeten bedrivs. Utbildningen ger en introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning. Utbildningen ger också en översikt över vad du som verksamhetschef har ansvar för och därför bör ha kännedom om.

Se utbudet av utbildningar i din region

Senast publicerad: