Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Forskningsstöd och rådgivning

Forskningsstöd och rådgivning i kliniska studier

Kliniska Studier Sverige erbjuder tjänster och rådgivning till forskare inom alla professioner genom hela forskningsprocessen, från idé till arkivering. Vi hjälper till med enstaka moment eller är delaktiga under stora delar av forskningsprojektet. En tidig kontakt med oss underlättar planering och genomförande av den kliniska studien.

Våra tjänster underlättar för forskare att genomföra kliniska studier och säkrar hög kvalitet. Du får stöd av våra medarbetare som har bred erfarenhet av kliniska studier från akademi, hälso- och sjukvård samt life science-företag. För att ge dig bästa tänkbara hjälp i ditt projekt samverkar vi nationellt.

Senast publicerad: