Ordförklaringar:

Kliniska studier

Nationell konferens för kliniska studier 4-5 maj 2023

Konferensen är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Temat för konferensen är Integrering av forskning i hälso- och sjukvården - Hur skapar vi förutsättningar för fler att delta i kliniska studier?

Två personer som tittar på en skärm.

Nationell konferens för kliniska studier 4-5 maj 2023

Konferensen är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Temat för konferensen är Integrering av forskning i hälso- och sjukvården - Hur skapar vi förutsättningar för fler att delta i kliniska studier?

Om konferensen

Under två dagar ges näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte och nätverkande. Konferensen arrangeras för femte gången av Kliniska Studier Sverige och Vetenskapsrådet. Gothia Forum är årets värd.